Adam HudecPrvní z nich se týkala přestavby hygienického zařízení, budovy se záchodky, která se nachází u vjezdu do areálu Tyršova stadionu poblíž haly a v současné době je v žalostném stavu, který neumožňuje její provoz.

Na zastupitelstvu zazněl názor, že nemá cenu investovat zhruba milion do dílčí přestavby jedné specifické části sportovního areálu, když v současné době vzniká (nebo by spíš měl vznikat) plán na velice rozsáhlou, kompletní přestavbu celého stadionu. Ten názor nakonec převládl a město tak muselo zakázku zrušit.

Podobné to bylo i s druhou takovou záležitostí, totiž s výstavbou dvoupodlažního parkoviště v místech plechových garáží poblíž vysokoškolských kolejí.

Vedení vysoké školy by se podle informací starosty mělo letos na podzim dozvědět, zda dostane dotaci na výstavbu kampusu, nových vlastních kolejí, poblíž univerzitní budovy na křižovatce Jarošovské a Claudiusovy ulice. Proč je tedy potřeba honem rychle stavět parkoviště, když se může nakrásně stát, že studenti nynější koleje opustí a město bude hledat způsob, jak je nově využít?

Podobné věci je nutné řešit komplexně, a ne jenom dílčím způsobem. A proto je mnohdy mnohem lepší prostě chvíli počkat.