Redaktor Jindřichohradeckého deníku Adam Hudec.Zdroj: RedakceRadní města na základě návrhů odborů životního prostředí a správy majetku města předložila zastupitelům čtyři možné varianty: 1. park nechat, jak je, a dělat pouze pravidelnou každoroční údržbu, 2. nechat připravit plán péče o stromy zahradním architektem a arboristou, 3. oslovit konkrétního renomovaného architekta s nabídkou na přípravu přeměny či 4. vypsat architektonickou soutěž podle pravidel komory architektů.

Na jednání se vyjádřili tři ze zástupců veřejnosti, kteří vesměs s vděkem kvitovali zastavení plánů na další případné koncepční kácení.

S jiným návrhem nakonec přišel zastupitel a hydrolog Jan Pokorný. Doporučil městu nechat nejprve zpracovat inventarizaci jednotlivých stromů a návrh péče o ně soudním znalcem, k čemuž naposledy došlo před šesti lety. To nakonec na zastupitele zapůsobilo nejvíc – souhlasilo jich všech 22 přítomných. S tím, že takový průzkum stromů před jakýmkoliv dalším zásahem či změnou parku je zcela nutný, snad nemůže nesouhlasit vůbec nikdo.