Adam HudecZdroj: DeníkNejprve se ale, jak už je každoroční tradicí, kolem peněz odehrála spousta hádek. Sportovní komise (poradní orgán rady města) navrhla rozdělení peněz po svém. Její členové licitovali o tisícovky…

Když se dohodli, návrh na rozdělení komise postoupila do rady města. Radní ho prostudovali, vzali, zmačkali do kuličky a hodili do koše. Pak využili svého práva a peníze rozdělili úplně jinak, po svém.

Protože jde o velké peníze, dohromady kolem pěti milionů, mělo hlavní slovo zastupitelstvo. Během jednání vystoupil předseda sportovní komise, Jaromír Kopřiva, a vytkl radním, že návrh komise neakceptovali a ani nikoho z komise k vytváření svého nového návrhu nepřizvali. Jak zcela správně dodal, sportovní komise v takovém případě nemá valného smyslu.

Věc se ale zdárně povedlo vyřešit. Místo dalších dohadů nakonec všichni zastupitelé hlasovali pro podnět opozice, který říkal, že peněz pro sport je málo a spolků i jejich potřeb přibývá, a proto je prostě třeba peníze přidat. Za tohle politici zaslouží pochvalu. A možná i potlesk.