Jana FormánkováZdroj: DeníkSvůj postup odůvodnila nedostatečnými rozměry ubikace zvířete. Právník chovatelky během kauzy zjistil, že jsou rozměry v protokolu veterinární zprávy uvedené chybně. Kotec i výběh mají šelmy ve skutečnosti větší, než se doporučuje. Následně došlo za přítomnosti svědků k opravě této chyby v protokolu.

Další důvod pro zamítnutí žádosti byl, že si paní pořídila jen jednoho lva. Ti se ale musí chovat ve skupině. Proto si Iva Lapková Zelinová pořídila druhého. Přesto dodnes nemá papír k chovu. Naopak je s ní vedeno správní řízení a čelí vysoké pokutě za to, že nemá ten papír, čímž vlastně porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.

Ten ukládá chovateli povinnost požádat Krajskou veterinární správu o stanovení podmínek, za kterých si může zvíře pořídit. Teprve následné povolení ho opravňuje k chovu. Pokud už jste se v tom bludném úředním kruhu ztratili, není divu.

Podle veterináře, který pečuje o zdraví šelem paní Zelinové, jsou zvířata v perfektní kondici. Zákon na ochranu zvířat proti týrání tak v případě paní Zelinové chrání spokojená zvířata, zato týrá jejich majitelku.