„Jednalo se o první čištění a dezinfekci kontejnerů na domovní odpad, které provedla objednaná firma. Týkalo se to asi tří set kusů na sídlištích,“ uvedl ředitel společnosti AVE CZ Jiří Holický. Podle jeho slov je to novinka, kterou v budoucnu chtějí opakovat.