Mělo by se tak zamezit spalování domovního odpadu či pneumatik.

„Může se stát, že uvidíme, že se z komína kouří, ale než nám přijde někdo otevřít, kouřit se přestane, není to proveditelné,“ uvedl starosta Domanína Pavel Michal. Pokud je však podezření, že někdo pálí plasty a další věci, které do kamen nepatří, je podle Michala kontrola na místě. Ale i tak je potom dokazování hodně složité.

Podle některých zástupců obcí to pravděpodobně vláda myslí dobře s vylepšením ovzduší, ale vzala to za špatný konec. „Pokud lidé topí vším možným, měla by si vláda položit otázku, proč to dělají a co udělat pro to, aby se lidé začali chovat ekologicky,“ dodal Pavel Michal.

Hodně lidí na venkově topí dřevem, které je pro ně často dobře dostupné zejména finančně. Někteří totiž sami vlastní lesy. Jsou však i případy, kdy někteří topí třeba hnědým uhlím. To se pak z komínů může plazit mezi okolními domy nepříjemný žlutý kouř.

„Každý se chce v zimě ohřát. Někdo ale třeba neumí topit uhlím, tak mu vychází z komína nepříjemný kouř. Ale nevěřím, že by v naší obci někdo schválně pálil plasty,“ řekl místostarosta Klece Václav Kuthan. Podle jeho slov se v obci vzájemně tolerují a nechtěl by se dožít toho, aby musel někoho napomínat nebo kontrolovat kvůli tomu, co dává do kamen.

Problémy s topením nemají ani v Bednárci. „Naše obec není plynofikována, takže místní lidé u nás topí buď dřevem anebo uhlím,“ vysvětlil starosta Bednárce Jan Tyšer.Jak kvalitní uhlí lidem z uhelných skladů dovezou, však stejně nikdo podle Jana Tyšera nemůže ovlivnit.

V obci mají podle jeho slov kontejnery na tříděný odpad. K topení plasty by tak neměl mít nikdo důvod. Místní lidé navíc mají podle Tyšera možnost objednat si palivové dřevo z obecních lesů.

Novelu zákona ministerstva životního prostředí o ochraně ovzduší, podle něhož by byly řešením nutné pravidelné kontroly domácích kotlů, vnímají představitelé malých obcí většinou jako nereálnou.

Změření účinnosti spalování a množství vypouštěných látek do ovzduší by mělo být povinností u kotlů na pevná paliva od výkonu patnáct kilowattů a kotlů na plynná kapalná paliva od výkonu jedenáct kilowattů jednou za dva roky.

Vedení obcí by však navíc bylo postaveno před nepopulární otázku, jak případná měření emisí kotlů financovat. Nemají na to totiž ani žádné vybavení.

Znamená to, že by stejně nebyla páka případně na takové ekologické ignoranty, kteří klidně přiloží do malých kamen nevhodné palivo, jakým mohou být i staré boty.