„Nejzávažnějším zjištěním je situace ohledně Teniscentra JH. Město uzavřelo smlouvu s občanským sdružením, ale tenisový areál provozuje jiný subjekt, a to společnost s ručením omezeným. Takovou situaci by město nemělo připustit, i když za oběma subjekty stojí stejní lidé,“ uvedl předseda kontrolního výboru Tomeš Vytiska (KSČM), který v rámci objektivity upozornil, že výbor je tvořen členy napříč politickými stranami.
Situaci poté navíc označil za hrubé porušení smlouvy ze strany nájemce, pokud kurty bez vědomí města podnajímá dalšímu subjektu.

Podle jeho slov má totiž tím pádem „eseróčko“ oproti jiným firmám, které ve městě podnikají ve stejné oblasti, díky levně pronajatému městskému majetku výhodnější podmínky.

„Otázka benefitů, jako je využití areálu školní mládeží, se pro město ukazuje jako lichá,“ dodal Vytiska s tím, že případná opatření jsou nyní na městské radě.

„Nejspíš se to stalo nedopatřením. Spíš mě překvapuje, že je ta zpráva kontrolního výboru dva roky stará. A také, že se k tomuhle bodu neobjevila nahoře ani jediná ruka ze čtyřiadvaceti přítomných zastupitelů,“ uvedl k věci starosta Karel Matoušek (ODS). Dodal, že areál je v poslední době hojně využíván mládeží, i když nikoliv školní, protože tenis není pro svou individualitu do školních hodin tělesné výchovy příliš použitelný.