Ze všech těchto vyšetřených byla nákaza koronavirem prokázána u 29 osob. Údaj "40 nemocných" uváděný v některých médiích se nezakládá na pravdě," říká dále Jiří Kokoška.

Více v Deníku a na webových stránkách v úterý 11. srpna.