Spoušť, kterou po sobě zanechal březnový požár v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně, popsal mluvčí českobudějovického biskupství Petr Samec: „Vážně byly poškozeny vzácné varhany a jižní boční loď kostela – konkrétně část střechy, stropů a podlahy. Z interiéru se podařilo zachránit prakticky celý mobiliář díky včasnému, profesionálnímu a zároveň šetrnému zásahu hasičů. Celý interiér kostela byl ale silně znečištěný sazemi a popelem, a to včetně omítek, nástěnných maleb či mobiliáře, jehož části byly v nedávné době restaurovány.“

Celkové škody se po požáru předběžně odhadovaly na 15 milionů korun. Pozdější a podrobnější odhad ale ceny oprav zvýšil na téměř 18 milionů.

V Chlumu u Třeboně hořel v pondělí večer kostel.
V Chlumu u Třeboně hořel kostel. Cennosti hasiči vynesli, škoda je 15 milionů

Jak Petr Samec dále uvedl, českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil vyhlásil na neděli 15. dubna v celé diecézi kostelní sbírku na opravu poškozeného interiéru kostela v Chlumu u Třeboně. Sbírka proběhla ve všech 241 farnostech diecéze.

Po sečtení výsledků sbírky předčila celková částka veškerá očekávání. Štědří dárci, převážně pravidelní návštěvníci nedělních bohoslužeb, věnovali celkem 1 501 000 korun. „Chci poděkovat všem, kdo do této kostelní sbírky přispěli,“ řekl Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. „S radostí také mohu oznámit, že chrám v Chlumu již má opravenou střechu a připravuje se projektová dokumentace na všechny další opravy,“ dodal.

Zdroj: Jana Urbanová

Většina mobiliáře musela pryč

S opravami kostela se začalo bezprostředně po požáru. „Většina mobiliáře byla z kostela přemístěna a uložena na bezpečné místo, aby během nadcházejících oprav nedošlo k poškození vzácných předmětů. Již 12. dubna bylo postaveno lešení na jižní straně kostela a 15. dubna byly zahájeny samotné práce na opravě střechy,“ uvedl mluvčí biskupství Petr Samec. Doplnil, že řezivo dodaly Jihočeské katolické lesy s.r.o. a oprava byla dokončena 10. května.

Oheň v kostele v Chlumu u Třeboně 25. března 2024 napáchal škody za 15 milionů korun.
Požár kostela v Chlumu poničil střechu i varhany. Na obnovu vznikne sbírka

Za účasti zástupců památkové péče a restaurátorů byla v polovině dubna provedena prohlídka varhan a stanoven rozsah nevratně poškozených částí. „Započala také výroba ramenátů pro vnitřní zeď kůru (ramenáty jsou „rastry“, na které se následně pobíjejí prkna a pak se omítají rákosovou omítkou). Ramenáty se vyřezávaly přesně podle původních. Nyní ještě probíhá oprava dvou oken na severní a jižní straně kůru. Již od dubna pracuje paní projektantka Bažilová zcela zdarma (dar pro kostel) na zakreslení stávajícího stavu kostela. Tento zákres pak bude základem pro přípravu projektové dokumentace k dalším opravám – především poškozených částí interiéru,“ sdělil dále mluvčí.

Veřejnost může opravy kostela stále přispívat, a to formou veřejné sbírky na transparentním účtu městyse Chlum u Třeboně – transparentní účet České spořitelny číslo 7778888399/0800. Na tomto účtu už se podle Petra Samce shromáždilo téměř 1,1 milionu korun.