Dominanta městyse u rybníku Hejtman má za sebou docela zajímavou minulost. Byl vystavěn v letech 1737–1745 majitelem chlumeckého panství, hrabětem Janem Františkem z Fünfkirchenu.

K unikátům patří například freska hořícího tanku, která připomínala všem konec 2. světové války. Jako poděkování osudu, že válečný konflikt skončil, nechal tehdejší chlumský farář Jan Kubiska namalovat fresku zobrazující děkovné procesí do poutního kostela Chlum u Třeboně. Jsou zde vyobrazeni skutečně žijící lidé a děti a v rohu fresky za stromem je také zmíněný hořící tank.

Část fresky s tankem v kostele v Chlumu u Třeboně
Freska na zdi kostela připomíná historii

Navštěvoval ho také arcivévoda František Ferdinand D´Este, který právě z Chlumu odjel vstříc smrti do Sarajeva.

V roce 2019 byl po třech letech obnovený vzácný dřevěný oltář. Jeho oprava začala v roce 2016. Povrch oltáře byl překryt několika barevnými nánosy, které částečně zalévaly jeho řezby. Horní část oltáře byla velmi necitlivě překryta nátěry stříbřenkou zřejmě v kombinaci s plátkovým hliníkem. Proto došlo k odstranění poškozeného a nevhodného nátěru až na historicky starší kvalitní vrstvu. Restaurování dřevěných částí provedl akademický sochař a restaurátor Pavel Charypar. Obnovy kovových částí se ujal kovář a restaurátor, Luděk Červenka. Celkově vyšla oprava chlumeckého oltáře zhruba na milion korun.

Oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu mohou návštěvníci městyse konečně spatřit v obnovené podobě.
Opravili vzácný chlumecký oltář