Suchdolský kostel sv. Mikuláše čeká oprava. Město poskytne dotaci ve výši 120 tisíc korun místní Římskokatolické farnosti, která svatostánek spravuje.

Peníze jsou určeny na sanaci stropu v kostele a také na jeho kompletní výmalbu. Příspěvek nesmí být použit k jinému účelu a zároveň musí farnost poskytnout městu do 15. listopadu letošního roku vyúčtování, jak bylo s dotací naloženo.