I v kostelích a modlitebnách na Jindřichohradecku bude připraven bohatý kulturně duchovní program.  Nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy, bude možnost nahlédnout do tajemství liturgie.
Letošním mottem Noci kostelů je verš 1, 14 z knihy Genesis (První kniha Mojžíšova): „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let." Této myšlence bude přizpůsoben program v Jindřichově Hradci jak v kostele Nanebevzetí Panny Marie u 15. poledníku, v kostele svaté Kateřiny u spořitelny, tak i v evangelickém kostele v parku u svatého Jakuba nebo v Husově sboru v Kostelní ulici.

Lampiony pro děti
Dětský program Noci kostelů bude zítra  zahájen v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci  hudební procházkou liturgickým rokem s výstavkou dětské duchovní literatury. O tento program pro nejmenší účastníky se postará spolek Hippolyt.

Program pro děti „Vy jste světlo světa…" bude dále pokračovat od 19:30 do 20:30 hodin v Evangelickém kostele vyráběním lampiónů.

Děti a rodiče budou moci se svými „světly" projít parkem a naplnit tak myšlenku „…to světlo ve tmě svítí" až ke kostelu svaté Kateřiny, kde bude program pro děti zakončen zvoněním kostelních zvonů a „předáváním" světla.

Pro návštěvníky je také připravena široká paleta přednášek a komentovaných prohlídek kostelů.

Přednášky
Od 18 hodin v Evangelickém kostele bude možno vyslechnout povídání Davida Balcara o světle (a tmě) v Bibli i v životě či v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 19 hodin zažít komentovanou prohlídku s Petrem Šulcem. Na témže místě od stejného lektora zazní od 21:30 přednáška o historii místních kostelů. V kostele svaté Kateřiny bude provádět akolyta Miroslav Matoušek. Nabídku přednášek doplní i slova P. Jiřího Špiříka v kostele svaté Kateřiny od 20:30 hodin na téma „Rodina a vztahy – s dovolením, děkuji, promiň".

V Evangelickém kostele se budou odehrávat komentované prohlídky kostela a varhan v těchto časech – 18:30, 20:30, 22:30 a ve 23:30.  Během celého večera bude zajištěno i občerstvení. Od 22 hodin bude v tomto kostele Kateřina Ježková vyprávět o vzácném výtisku Bible kralické. Film o Jednotě bratrské a Bibli kralické s názvem Pod ochranou Žerotínů bude ke zhlédnutí od 21 hodin v Evangelickém kostele.

Duchovní hudba
Krásu tónů varhan si budou moci návštěvníci poslechnout v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 20 hodin v podání Petra Mottla a o dvě hodiny později v podání Jaroslava Kosíka. Varhany v kostele svaté Kateřiny se rozeznějí ve 21:30 díky Tomáši Petrů. Inspirující biblická čtení Jaroslava Hojného proložená varhanní hudbou v podání Aleše Paichla budou zaznívat od 23 hodin v Evangelickém kostele.

Duchovní hudbu si budou moci návštěvníci vychutnat v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 20:30 hodin v podání Chrámového sboru A. Michny z Otradovic pod vedením Tomáše Petrů.

Husův sbor v Kostelní ulici nabízí od 18 do 22 hodin prohlídku sboru i farního domu. Modlitební chvilku povede od 18:30  farářka Jana Valsová.

Ztišení na závěr Noci kostelů se uskuteční přesně o půlnoci v Evangelickém kostele modlitbou Taizé.
Pořadatelé Noci kostelů v Jindřichově Hradci si vás dovolují srdečně pozvat do světlem rozzářených kostelních interiérů, kde si svůj program najdou jak dětští návštěvníci, tak dospělí, ale i k možnosti spočinutí, k zavzpomínání na své blízké či k tichému zastavení a vnímání toho, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Věra Kubátová