Chce místo toho zainvestovat přeměnu kotelny na plynovou. Ta by byla pro ovzduší přínosem.

„Zástupci Teplospolu mají domluvenou schůzku ve středu 6. ledna odpoledne s majiteli bytů na sídlišti, kteří si ve velké privatizaci byty odkoupili. Na schůzce je chtějí se svým projektem seznámit, aby si lidé nezačali předělávat způsob vytápění sami,“ vysvětlil starosta Jan Kronika.