Podle informací starosty města Karla Macků půjde o věcný dar – konkrétně jeden pár mobilních badmintonových sloupků na kolečkách a dva kusy sítě na badminton – v celkové hodnotě 12 386 korun. „Střední škola buduje pro své studenty nové zázemí v prostorách bývalého nádvoří školy, kde budou umístěny a využívány mimo jiné různé sportovní prvky a náčiní. Výše zmíněná sada na badminton bude jedním z nich. Tímto darem bychom chtěli především podpořit pohyb u dětí a mládeže,“ popsal starosta.