Důvod sporu? Regulační poplatky ve zdravotnictví.
Kraj nyní ve svých zdravotnických zařízeních hradí za pacienty regulační poplatky. Peníze jdou z krajského rozpočtu. Ministerstvo vnitra ale kvůli tomu zahájilo s krajem správní řízení. Zastává názor, že tento způsob hrazení regulačních poplatků je obcházením zákona. Poslalo kraji i dopis, kde ho vyzvalo ke změně stanoviska.

Kraj ale výtky odmítá. Hejtman Jiří Zimola (ČSSD) navíc při včerejším jednání zastupitelstva uvedl, že jde o kompetenční spor. Naznačil, že jde o to, zda budou ministerští úředníci diktovat samosprávě, na co má používat své peníze.

Krajské zastupitelstvo pak schválilo odmítavou odpověď na dopis ministerstva vnitra. Hlavně díky hlasům ČSSD a KSČM. Klub ODS se zdržel hlasování. Pokud nebudou chtít ani kraj ani ministerstvo ustoupit, dospěje zřejmě celý spor až k soud.