Mezi žadatele bude celkem v obou programech rozděleno 8,4 milionu korun. Do jindřichohradeckého okresu by pro práci s dětmi z této částky mělo jít 347 tisíc korun a pro sport 540 tisíc korun.

Granty v hodnotě 188 tisíc korun bude ještě 2. února schvalovat Zastupitelstvo kraje, protože jsou to příspěvky a dotace pro města nebo obce.