Pokud rozhodne v září kladně, vyhlásí je kraj k 1. říjnu a až do 28. listopadu bude možné podávat žádosti o peníze.

„Tématické zaměření, požadované cíle, cílové skupiny i specifické podmínky jednotlivých navrhovaných programů vycházejí z konkrétních potřeb zmapovaných při pravidelných jednáních se zástupci všech subjektů působících v oblasti tělovýchovy a sportu,“ říká krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu Marie Hrdinová.

Pokud návrh projde, tak budou moci lidé žádat peníze na rekonstrukci sportovišť, obnovu vybavení či mezinárodní spolupráci v oblasti sportu. Podporu dostanou i veřejně přístupné sportovní akce, organizátoři přeborů Jihočeského kraje a sportovní třídy či školy.