„Dalších 120 tisíc korun z krajského grantového programu bude použito na opravu vnitřních omítek a podlah Kaple svatého Jana Nepomuckého a 90 tisíc korun na restaurování sochy Odpočívajícího Krista,“ uvedla v tiskové zprávě pracovnice kanceláře starosty Jitka Klečková.