Jako tradičně největší účast ve volbách má Hadravova Rosička, a to 68,80 procenta.

Pravděpodobně největší úspěch jedné volební strany byl zaznamenán v Horním Meziříčku, kde ČSSD získala 74,41 procenta.

Ve východní části Dačicka tradičně získávají velký podíl hlasů křesťanští demokraté. V Dobrohošti KDU-ČSL - 63,63 procenta.

Jindřichohradecko bude mít v nadcházejícím čtyřletém období celkem osm zastupitelů, z toho ve vítězné ČSSD hned čtyři, a to včetně dosavadního hejtmana Jiřího Zimoly.

výzva

Samotné volby se obešly bez incidentů a problémů, občas se při zpracování výsledků objevily drobné formální nedostatky, jako například špatně seřazené přílohy či chybějící podpisy, což se většinou obratem opravilo a doplnilo. V několika případech selhala tiskárna a formuláře se musely tisknout znovu.

V jednom z dačických volebních okrsků členové komise postřehli, že někteří voliči manifestačně přistoupili k vhazování prázdných obálek. „Dělo se tak i v minulých letech, ale ne nějak masivně," zmínila předsedkyně okrskové volební komise Jana Trávníčková. Jako kuriozitu uvádí, že při předchozích volbách byl v jedné z obálek napsán několikastránkový dopis politikům.

Jako první v sobotu odevzdávala zpracované výsledky v Jindřichově Hradci okrsková komise z Vlčetínce na Novovčelnicku, a to už ve 14.24 hodin. Ve 14.50 hodin dorazili zástupci ze Záblatí na přebírací místo do Třeboně a v 14.51 hodin odevzdávala výsledky v Dačicích komise z Dobrohoště. Úplně poslední z celého regionu byl jeden z dačických okrsků.


V Kardašově Řečici občané ve stejné dny, jako byly volby, rozhodovali i v anketě o budoucnosti budovy radnice, která je v nevyhovujícím stavu.Z 644 odevzdaných hlasů se v 365 případech občané vyslovili pro přestavbu radnice a 281 hlasů bylo pro demolici objektu. Osm anketních lístků bylo odevzdáno bez odpovědi na otázku, ale s nějakým vzkazem.

volební účast na Jindřichohradecku: 38,72 %

potvrdila se slova tajemníka jindřichohradeckého městského úřadu Karla Přibyla, že volební účast v celém regionu bude pod 40 procent. Přesto je Jindřichohradecko s 38,72 procenta druhé v rámci celého kraje. Nejvyšší účast mělo Českobudějovicko - 41,34 procenta.

Nejméně lidí přišlo k urnám na Slavonicku - 31,69 % a Českovelenicku - 32,43 %

Naopak nejvíce hlasů odevzdali voliči na Dačicku - 41,89 %

V minulých komunálních volbách mělo Jindřichohradecko 40,9 procenta.

výsledky voleb v jednotlivých městech Jindřichohradecka:

výsledky volebvýsledky voleb

výsledky volebvýsledky voleb

výsledky volebvýsledky voleb

výsledky voleb

jak v krajských volbách volilo Jindřichohradecko:

ČSSD: 36,37 %
KSČM:
20,62 %
ODS:
11,46 %
Jihočeši 2012:
9,04 %
KDU-ČSL:
6,55 %

preferenční hlasy zvolených krajských zastupitelů z Jindřichohradecka, které získali ve svém regionu:

ČSSD:

Jiří Zimola  - 3 237
Stanislav Mrvka - 1731
Jaromír Slíva - 577
Zdeněk Mráz - 517

KSČM:

Tomeš Vytiska - 1061
Alena Nohavová - 529

ODS:

Jan Váňa - 510

Jihočeši 2012:

Michal Doktor - 563

rozložení křesel v kraji

18.55 hod. -  jsou zpracovány všechny okrsky

18.53 hod. - na celém Jindřichohradecku zbývá již poslední okrsek, a to číslo 2 v Dačicích.

18.31 hod. - v J. Hradci se čeká na 4. volební okrsek, kde se vraceli a znovu museli vytisknout a podepsat formuláře. "Jednalo se o formální nedostatek," ale chvíli to trvá," uvedl tajemník městského úřadu Karel Přibyl. Hlavně u volebních okrsků, které odevzdálaly výsledky mezi prvními, bylo podle Přibyla nejvíce formálních chyb. "Na dvou místech měli i problém s tiskárnou, kdy byly formuláře špatně čitelné a museli se vrátit a znovu tisknout a podepisovat. U ričně zpracovávaných výsledků bylo často špatné očíslované pořadí formulářů, ale to se opravovalo na místě. Jenomže to dost zržovalo," pokračoval tajemník a dodal, že druhým důvodem, proč čekání ve frontě bylo delší, než jindy, byl menší počet pracovišť statistiky a i méně pracovníků, než v komunálních volbách.

18.21 hod. - v J. Hradci a v Dačicích se ještě čeká na jeden volební okrsek

17.51 hod. - V Třeboni se již čeká pouze na jediný okrsek, a to číslo 8 v mateřské škole v Jeronýmově ulici. "Je to jeden z největších okrsků a komise výsledky vysčítává ručně bez počítače, ale už by to měla být jen otázka chvilky," sdělila mluvčí třeboňského městského úřadu Jitka Bednářová. Jako první bylo na Třeboňsku již ve 14.50 Záblatí. Přeedposlední Chlum u Třeboně a ještě jeden větší okrsek v Třeboni. Drobný problém nastal v pátek ve volební místnosti v loutkovém divadle, kde se sice zatopilo a než se místnost ohřála, tak členům komise byla trochu zima. V sobotu zde již bylo příjemné teplo. Při odevzdávání vilebních lístků se podle Bednářové musela vracet okrsková komise v Lutové, kde byla nějaká drobná administrativní chyba, která se hned opravila.

17.37 hod. - na celém Jindřichohradecku je zpracováno 90,19 procenta okrsků. V J. Hradci ještě zbývá 16, v Dačicích 3 a Třeboni 1. Ostatní sběrná místa jsou již hotová.

16.45 hod. - na Jindřichohradecku zbývalo pět ze 104 okrsků, které ještě s výsledky nedorazil. V té době bylo odbaveno zhruba padesát volebních okrsků. "Čeká se zhruba hodinu. Od 15 hodin zhruba každou minutu někdo přichází," uvedl Ondřej Černy, který byl na příjmu. Vydávali pořadová čísla a zástupci z komisí pak vyčkávali, až je hlas z reproduktoru vyzve, aby se dostavili k odevzdání výsledků. Zpracování pak trvalo kolem 7 minut.

16.30 hod. - přichází s výsledky předsedové komisí z 3. volebního okrsku v J. Hradci, který sídlí na 3. základní škole, z Lodhéřova a Studnic. "Minulé volby to tady bylo daleko klidnější," uvedla předsedkyně komise jednoho z nějvětších 3. okrsků Hana Zemanová. Ve Studnicích byla podle zapisovatele komise Karla Picka dost nízká účast, ze 130 voličů přišlo necelých 30 lidí.

15.00 hod. - v přebíracím místě v budově jindřichohradeckého městského úřadu začal nával, neboť začali přicházet předsedové okrskových komisí s výsledky. Jako první měli předáno již v 14.24 hodin zástupci z Vlčetínce na Novovčelnicku.

14.51 hod. - V Dačicích jako první odevzdává sečtené hlasy volební komise z Dobrohoště. Informoval o tom tajemník tamního městského úřadu Karel Macků.

14.00 hod. - Volební místnosti uzavřely své dveře a začínají se sčítat hlasy. O průběžných výsledcích v jindřichohradeckém regionu budeme informovat.

13.00 hod. - Ve Strmilově se voleb může účastnit 1008 voličů. Zdaleka ne všichni však toto své právo využili. Jak uvedla předsedkyně tamní volební komise Marie Vrbenská, dostavilo se k urně jen asi třicet procent voličů.

12.25 hod. – V Lipolci bývá tradičně účast zhruba poloviční. V sobotu dopoledne odvolilo 60 občanů z celkového počtu 226 oprávněných voličů, jak uvedl předseda volební komise Ladislav Navrátil. Jedním z těch, kteří využili svého ústavního práva, byl i Jiří Podařil, který se však k volbám staví spíše skepticky: „Je celkem jedno, kdo vyhraje, nemám o morálce našich politiků příliš velké iluze a nevěřím tomu, že by na tom mohl volič něco změnit."

V prvním volebním okrsku Dačic, který se nachází v prostorách městského úřadu, se účast v sobotu dopoledne blížila čtyřicetiprocentní hranici. Přímo při volbě jsme zastihli  předsedkyni komise Janu Trávníčkovou, která shodou okolností spadá právě do tohoto okrsku. „Lidé nám sem chodí průběžně, do pátečního večera odvolilo 25 procent lidí, zbytek volby spojil s dnešními ranními nákupy," uvedla Jana Trávníčková, která v komisi zasedá pravidelně. Míní, že by letošní krajské volby mohlo zkomplikovat vhazování prázdných obálek. Někteří voličik tomuto aktu totiž takto manifestačně přistoupili. Dělo se tak prý i v minulých letech, ale ne nějak masivně. Jako kuriozitu Jana Trávníčková uvádí, že při minulých volbách byl v jedné z obálek napsán několikastránkový dopis politikům.

Dopoledním rekordmanem ve volební účasti byla Heřmaneč. Chvíli před polednem chyběly pouze dva voliči k tomu, aby účast ve volbách byla rovných padesát procent. „U nás je účast vysoká pokaždé. Lidem u nás totiž nejsou veřejné věci lhostejné," říká předseda volební komise Josef Novotný. Heřmanečská místnost byla pro letošní volby vybavena novými krbovými kamny, takže lidé a hlavně komisaři zde po letech netrpí chladem.

11:50 hod. - v třeboňském Domově seniorů volilo 11 z 58 klinentů už v pátek. "Byly to především ženy. Náš nejstarší občan, který koncem října oslaví 100 let, tuto možnost nevyužil," informovala vedoucí domova seniorů Lenka Krakowitzerová.

11.25 hod. - Členové jedné z jindřichohradeckých volebích komisí Marie Součková a Vlastislav Pecka vyrazili do terénu do terénu s přenosnou urnou. Zdena Pokorná volí pravidelně, a proto také využila možnosti absolvovat tento akt doma. "Slibovala jsem si od těchto voleb víc, ale jak to zatím vypadá, lidé jsou k volbám lhostejní. Z toho jsem zklamaná," řekla seniorka, která sama dříve ve volební komisi působila. "Těšila jsem se, že nějaká změna přeci jenom nastane, ale když to vidím, tak si nejsem jistá."

S přenosnou urnou byli komisaři v terénu i včera, když navšívili léčebnu dlouhodobě nemocných a také jindřichohradeckou nemocnici. V LDN odvolil pouze jeden občan, který místně přísluší do volebního okrsku sídlícího na "zemědělce". "V nemocnici volil jeden pacient a jedna lékařka, oba na voličský průkaz," uvedla zapisovatelka volební komise Ivana Přibylová s tím, že k včerejšímu večeru byla účast přibližně 28 procent a dnes ráno přišlo zatím deset voličů.

10:.20 hod. - ve třech volebních okrscích v Českých Veleniccích zatím ovolila zhruba čtvrtina oprávněných voličů. "Doposud jsme nezaznamenali žádný problém, vše jde hladce," potvrdila tajemnice městského úřadu Hana Dvořáková.

10.05 hod. – Na účast si nestěžují členové volební komise v Kunžaku. K volbám se dostavilo již více než 30 procent voličů „Největší nápor navíc teprve očekáváme, až lidé vyrazí za sobotními nákupy," uvedl předseda volební komise Václav Zátopek. Svůj hlas do urny přišel vhodit i důchodce Zdeněk Grausam, který od voleb do krajského zastupitelstva neočekává žádné velké změny. „Byl bych rád, kdyby vše zůstalo tak, jak je. Myslím si, že současné vedení kraje odvádělo svou práci dobře," zmínil.

9.45 hod. - v Člunku byli dnes ráno volit i manželé Romana a Radek Matějkovi. „Od krajských voleb očekáváme hlavně to, že dojde k nějaké změně. To je koneckonců i důvod, proč jsme přišli." V této obci doposud přišlo k urně 27 procent oprávněných voličů, přičemž větší část z nich již v pátek.

8.42 hod.
- podle mluvčí třeboňského městského úřadu Jitky Bednářové byla u Světa volební účast v pátek mezi 21 a 25 procnety. "Obecně byl menší podíl voličů v menších okrscích," doplnila.

8.32 hod. - V Nové Bystřici mělo v pátek před 20. hodinou odvoleno zhruba 22 procent voličů. "Nejvíce lidé chodili hned, jak se otevřely volební místnosti a kolem 17. hodiny. V sobotu už taková účast nebývá," uvedl tajemník městského úřadu Rudolf Hubinger. Upozornil na zajímavou a krásně vyzdobenou volební místnost v Hůrkách: "Volí se zde v budově bývalého statku u pana Jury a vše ve vyzdobeno nádhermě v mysliveckém stylu."

8.28 hod. - Z Českých Velenic hlásí tajemnice městského úřadu Hana Dvořáková, že se pátek obešel bez mimořádných situací.

8.16 hod. - V Dačicích v pátek podle odhadů k urnám přišlo kolem 25 procent občanů. V sobotu se největší nápor očekává podle tajemníka městského úřadu Karla Macků hned ráno.

8.10 hod. - v Jindřichově Hradci se první den voleb podle tajemníka městského úřadu odehrál bez komplikací. Ale již nyní je zřemé, že volební účast nebude tak vysoká, tak v předešlých krajských volbách. "Mezi pátou a půl osmou, kdy návštěvnost voličů oscilovala, byla volební účast kolem 15 procent a před koncem jih mohlo být kolem 20 procent. Situace se různí hlavně v místních částech, kde bylo od 15 do 30 procent voličů. Například v Matné přišlo do 20. hodiny  ze 48 zapsaných jen osm. Na druhé straně v Děbolíně odvolila jedna třetina. Málo bylo i třeba na Hvězdárně, kdy bývala vždy vyšší účast," konstatoval Karel Přibyl. Vzhledem k tomu, že druhý den chodí k urnám již méně lidí, tak celková účast letos určitě nebude kolem 40 procent jako před čtyřmi roky.

8.00 hod. - Otevírají se opět volení místnosti ve všech 214 volebních okrscích na Jindřichohradecku. Připomínáme, že 14 obcí z Třeboňska volí i svého senátora.

Reportáže a další informace z prvního dne voleb v celém Jihočeském kraji najdete v sobotním tištěném vydání Jindřichohradeckého deníku.