„Doprovodný program zahrnoval i vyjížďku dvěma autobusy, která kopírovala trasu, kterou se účastníci před sto lety vydávali v kočárech taženými koňmi. Proto jsme museli udělat nepatrná vybočení,“ uvedla jedna z organizátorek Václava Flieglová, referentka třeboňského odboru životního prostředí.

Na cestě neopomněli na Krčínův dub na Hrádečkové hrázi, který je opředený pověstí O Krčínovi, jak upsal duši ďáblu. Ten podle Flieglové symbolicky pasovali do takzvaných cechů památných stromů za slavnostních fanfár trubačů z Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga z Písku.

Také při té příležitosti pogratulovali spisovatelce o starých a památných stromech Marii Hruškové k jejímu životnímu jubileu.