Zastupitelé tuto výraznou změnu dominanty Chlumu odsouhlasili na březnovém zasedání pouze pod podmínkou, když bude získána dotace.

Částka na obnovu aleje na Křížové cestě je stanovena zhruba na 400 tisíc korun a nefiguruje v rozpočtu městyse pro letošní rok. „O dotaci jsme již zažádali, byla shledána jako úplná bez zjevných chyb. Nyní bude diskutována,“ informoval starosta městyse Jiří Hájek.

Současné lípy by měly v budoucnu nahradit hlohy. Projekt zpracovala Eva Damcová, která se věnuje zahradní architektuře již desítky let. Návrh vypracovala zcela bezplatně, protože má velmi kladný vztah k Chlumu u Třeboně.

Obyvatelé městyse se ke změně mohli vyjádřit v anketě ještě před schválením projektu. Celkem se zapojilo 49 lidí, z toho 36 s návrhem projektu souhlasilo a 13 bylo proti.