Pracovnice jindřichohradeckého městského úřadu roznášely letáky s nabídkou možnosti nákupů pro seniory.Zdroj: Deník / Lenka NovotnáOkamžitě po vyhlášení nouzového stavu se vedení Jindřichova Hradce sešlo se zástupci sociálních terénních služeb, aby se všichni domluvili na společném postupu, jak zajistit potřeby nejvíce zranitelných osob.

„Zřídili jsme krizovou linku, na kterou volají převážně senioři nebo osoby se zdravotním znevýhodněním, když potřebují pomoci s nákupem, vyzvednutím léků, nemají roušku nebo si jen chtějí popovídat. Nevěděli jsme, jaké množství požadavků se na nás bude valit, proto jsme požádali o součinnost poskytovatele sociálních služeb. Zejména jde o Ledax, který se mimo jiné stará o lidi v pečovatelských domech. Ale zapojily se i ostatní služby. Především ty, kterým byla omezena činnost,“ uvedla Zdeňka Šindelářová.

Jedná se například o Farní charitu, která nyní nemůže provozovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nyní zajišťuje nákupy seniorům ve vesnicích v okolí města. Přímo ve městě pomáhají i pracovníci městského úřadu a zapojila se také Otevřená Okna.

„Český červený kříž se pak stará o osoby, které jsou v karanténě, aby s nimi nepřišli do kontaktu naši zaměstnanci a neohrozilo to další činnosti. Musím říct, že spolupráce velmi dobře funguje. Mysleli jsme i na možné zneužití těchto služeb, protože se přece jen pracuje s penězi zájemců o nákupy. Proto každý dostal průkaz, který prokáže oprávnění převzít peníze a zajistit nákup. Vše se pak při předání vyúčtuje,“ popsala vedoucí odboru sociálních věcí. Celkem už bylo od začátku omezení pohybu osob zabezpečeno přes osmdesát nákupů.

„Řešili jsme také roušky, které jsme nejdříve rozvezli členům seniorských organizací, na základě jejich žádosti. Potom jsme roušky zajistili pro všechny seniory nad osmdesát let, kterých je v Jindřichově Hradci víc než tisíc dvě stě. Ve spolupráci s hasiči se pak seniorům rozdávaly roušky a dezinfekce u prodejen potravin. Ve spojení s poskytovateli sociálních služeb jsme stále a pomáháme jim se zajištěním ochranných pomůcek. Vybavili jsme je rouškami, dezinfekcí na ruce i na podlahu a také sem patří jednorázové rukavice, kterých je opravdu nedostatek,“ dodala Zdeňka Šindelářová.

V současné době se situace uklidnila a na krizovou linku volají především stálí zájemci o poskytnutí pomoci.

„Přijali jsme už víc než dvě stovky hovorů. Setkáváme se s velmi pozitivní odezvou. Senioři spolupracují, jsou velmi ukáznění. Pokud nemohou zavolat oni, volají jejich rodinní příslušníci, kteří třeba žijí mimo Jindřichův Hradec a snaží se svým blízkým pomoci,“ zakončila vedoucí sociálního odboru.

Pracovnice jindřichohradeckého městského úřadu roznášely letáky s nabídkou možnosti nákupů pro seniory.Zdroj: Deník/ Lenka Novotná