Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Starostou sboru je Václav Hojek. Od roku 1956 podle něho funguje u suchdolských dobrovolníků kroužek mladých hasičů. "Ten pracuje bez přerušení do dnešních dnů. Tímto kroužkem prošlo bezpočet dětí, a velké množství z nich přestoupilo do zásahové jednotky. S naší hasičskou mládeží, které se pilně věnují její vedoucí, se zúčastňujeme okresních soutěží hry Plamen a ostatních pohárových soutěží s dobrými výsledky. Dalšími akcemi, které se u našeho sboru konají, jsou besedy a ukázky techniky v místní mateřské škole a základní škole. V letních měsících navštěvujeme dětské tábory v okolí Suchdola a besedujeme s dětmi na téma požární ochrany zásad bezpečnosti," říká starosta SDH.

Dobrovolní hasiči také například sbírají železný šrot. "Pro naše členy a jejich rodinné příslušníky pořádáme zájezdy za krásami naší země. Pro naše jubilanty, kteří slaví kulatiny, máme vždy drobný dárek a přání pevného zdraví do dalších let. S mladými hasiči navštěvujeme stanice Hasičských záchranných sborů v okolí," přibližuje činnost SDH.

Luboš Hešík, starosta Suchdola nad Lužnicí.
Na Suchdolsko míří lidé do přírody. Jezdí sem cyklisté, turisté i hudebníci

Hasiči také baví místní, když pořádají ples. "Po delší pauze jsme uspořádali obnovený hasičský ples, který měl veliký ohlas u návštěvníků. Toto nás velmi potěšilo, a tak v této tradici pokračujeme. Samozřejmě, že současná situace nás zastavila, ale až se vše vrátí do normálního stavu, budeme jistě pokračovat," věří Václav Hojek, starosta SDH. V současné době má sbor 73 mužů a žen a 18 mladých hasičů.

Podle Václava Hojka, starosty SDH, ke vzniku hasičského sboru v Suchdole nad Lužnicí velkou měrou přispěla událost ze dne 2. února 1884, kdy v Suchdole vznikl velký požár na jehož likvidaci museli přijet pomoci hasiči z Rapšachu. "To způsobilo, že se sešlo několik občanů a vydalo prohlášení k založení hasičského sboru. 15. června 1884 byla svolána první valná hromada a hasičský sbor začal existovat. Nový sbor dostal starou obecní stříkačku a 100 zlatých na běžné potřeby," převyprávěl vznik sboru.

Současné a historické snímky ze Suchdola nad Lužnicí.
OBRAZEM: Z historie a současnosti v Suchdole nad Lužnicí

Během první světové války byla prý činnost přerušena, protože většina mužů vykonávala vojenskou službu. "V roce 1935 byla pro sbor zakoupena nová motorová stříkačka a další vybavení. Po dobu druhé světové války byla činnost sboru, jako i všech ostatních spolků zakázána a v plné míře se obnovila po skončení války," popsal vývoj.

Infobox: V roce 1968 obdržel sbor první cisternové vozidlo CAS 25 Praga V3S, které bylo koncem 70.let vyměněno za modernější vozidlo CAS 25 Škoda 706. V 70-tých letech se většina členů aktivně podílela na všech tehdejších akcích „Z“ při výstavbě kina, prodejny, zdravotního střediska, kulturního domu. Poměrně velkým mezníkem pro náš sbor byl rok 1989, kdy se rozhodlo, že bude postavena nová hasičská zbrojnice. Rok poté se začalo se stavbou svépomocí a za tři roky usilovné práce všech hasičů byla stavba hotova a předána k užívání. Další radostnou událostí byl 7. prosinec roku 1999,kdy jsme získali moderní vozidlo CAS 32 Tatra 815, které po rekonstrukci sloužilo do loňského roku, kdy bylo prodáno. Ovšem největší radost, co se techniky týče, jsme měli v roce 2014, kdy jsme získali historicky první novou cisternu Tatra TERNNO. Zdroj: Václav Hojek, starosta SDH.