„Studie prověřovala deset možných variant. Například uzavření jednotlivých ulic, jednosměrné náměstí nebo okružní a průsečnou křižovatku. Vybrána nakonec byla okružní křižovatka,“ připomněl historii místostarosta Jiří Baštář. Potom se zpracovala dokumentace pro územní rozhodnutí, které bylo vydáno.

„V roce 2016 jsme znovu začali prověřovat možnosti průsečné křižovatky. Pracovaly na tom dvě projekční kanceláře, které se zabývají dopravními stavbami. Obě dvě se shodly na tom, že průsečná křižovatka je možná, ale pouze pokud se posune více do náměstí, zvětší se a doplní ji semafory,“ dodal místostarosta.

Na začátku roku 2019 vznikla jedenáctičlenná komise Palackého náměstí. V červnu pak zastupitelstvo projednávalo dvě možnosti – okružní křižovatku a průsečnou křižovatku se světelnou signalizací. „Zastupitelé rozhodli, že dopravní koncepci náměstí vyřeší okružní křižovatkou. V září jsme obeslali osmnáct architektonických kanceláří a obdrželi jsme tři nabídky. Těmto firmám jsme zadali vypracování studie,“ poznamenal místostarosta Baštář.

Představení studií

Dvě z těchto kanceláří svou studii představily v zaplněném sále dačické Besedy. Třetí studii přidal zástupce Petičního výboru Tomáš Bistřický, který zpracovat návrh na průsečnou křižovatku. „Věděl jsem, že obyvatelé Dačic kruhový objezd nechtějí a nelíbí se jim, že to s nimi nikdo předem neprojednal. Přijde mi důležité, aby se náměstí nezničilo. Reakce na moji studii byla pozitivní a lidé ocenili, že se v ní s náměstím zachází citlivě a snaží se uchovat jeho historickou podobu,“ zmínil Tomáš Bistřický. Petici proti stavbě kruhové křižovatky podepsalo 1200 lidí.

Debata o jednotlivých návrzích byla otevřená a zcela jednoznačně se ukázalo, že účastníci veřejného projednání na Palackého náměstí okružní křižovatku nechtějí. Starostu města vyzvali, aby v zastupitelstvu navrhl revokaci původního usnesení a hledal jiné řešení.

„Máme jeden společný cíl. Jde nám o Dačice a o náměstí. Pokud budeme takto pokračovat, věřím, že rekonstrukci náměstí vyřešíme. Určitě ne ke spokojenosti všech, ale většiny lidí ve městě. Teď přebereme všechny připomínky, projednáme je a určíme další cestu. Já na kruháči netrvám. Chci, aby náměstí bylo hezké a hlavně aby bylo pro lidi. Ať pro místní nebo pro návštěvníky. A nechci, abychom se kvůli tomu na sebe mračili, Dačičáci jsou pro mne důležitější než náměstí,“ uvedl starosta Karel Macků.