„Jestli chceš, tak přijď o půl deváté ke kostelu, bude nás tam víc,“ oznamuje mi archeolog Muzea Jindřichohradecka Vladislav Burian. – Klaplo to, hurá! Okamžitě souhlasím a opouštím fofrem byt. Dopředu odhaduji, co asi tak uvidím.

Poklona předkům

Když mi Vláďa den před tím volal, že kopou v kryptě severní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie, jinak také proboštského či na poledníku, jak praví „hradecký hantec“, a zda o tuhle informaci Deník stojí, neváhám a chopím se příležitosti. Říkám si, že mám z novinářského hlediska vlastně štěstí, že jsem se narodila a žiju v historicky tak krásném, bohatém, a tudíž i tajemném městě. A pokud je „ruka páně otevřená“, tak proč toho nevyužít a nevstoupit tam, kam se normální lidské oko hned tak nepodívá. – Pravda, i když jednu chvíli i s brýlemi.

Krátce po půl deváté cvakne klíč v zámku mohutných dveří kostela a archeolog, akademický sochař a restaurátor Vladimír Krninský a moje maličkost vcházíme dovnitř.

Ač nejsem věřící, odjakživa mne tyhle monumentální stavby fascinovaly, gotické obzvlášť. Vždycky si říkám, kolik ti předkové museli mít odvahy, zručnosti, času, píle a trpělivosti, aby i bez technických vymožeností něco takového vybudovali. Jak silná musela být jejich víra – nejen v Boha – ale i ve své vlastní schopnosti, znalosti, v úspěšné dokončení takového díla, jehož vybudování trvalo celé generace a přetrvalo staletí, s posvátnou úctou v duchu smekám. O tomhle kostele pochází první zmínka z roku 1382. Ale jinak se tady mísí gotika s barokním interiérem. 19. května roku 1801 při velkém požáru města téměř celý vyhořel.

Na první pohled mne uvnitř kostela zaujme ohrazený prostor. Před ním jsou složené palety cihel, které v celém prostoru působí poněkud nepatřičně, násilně, prostě rušivě. Za ohrazením vidím světlo vycházející z jámy a . . .

Chvíli mi trvá, než mi docvakne, na co se to vlastně dívám! Není to jen kupa sutin, zetlelého dřeva, ale i hromada, v níž jasně vidím lidské lebky a dlouhé kosti. Neuvěřitelné, přestály celá staletí! Na první pohled si vůbec nevšimnu, že kosti vlastně vyčuhují i všude po horním obvodu jámy – pardon, propadlé krypty. Ano, byli to někdejší taky Hradečáci . . .

Nevím, čím to je, ale začínám mít pocit, že se mi začíná hůř dýchat. Emoce, jasný. Vím, že tohle setkání se smrtí a lidskou věčností se mnou fakt nesekne, protože mám za sebou pár let průpravy na medicíně a viděla jsem mrtvé mnohokrát – vcelku, po částech i v detailech, od mozku po ty nejmenší kostičky. Spíš na mne dýchnul duch dávné doby, říkám si.

Historie nálezu

„Bylo to někdy loni v listopadu, no určitě před Vánoci, když mě proboštství vyzvalo, zda bych udělal sondu, protože v místě nyní odkrytého prostoru se pronášela podlaha. Vzal jsem si s sebou dva mladé pomocníky – dceru a jejího přítele. Odsekali jsme spáry mezi deskami před oltářním klekátkem. Vyndali jsme z podlahy tři desky, ale při té čtvrté se Vojta do půl pasu někam propadnul. Vytáhli jsme ho, posvítili si do otvoru a uviděli zetlelé dřevěné rakve . . .,“ líčí situaci, kdy byla krypta objevena, Vladimír Krninský.

Při tomto konstatování je archeolog lehce zklamán, protože jeho informace, že se propadl známý sochař, vzaly za své. „Jo, ale já mám rád pravdu,“ říká Vladimír Krninský.

Dozvídám se, že v kryptě byly nalezeny tři dospělé rakve a čtyři dětské. Z rakví ani z koster moc nezbylo. Problém byl nejspíš v odvětrávání. Navíc vůbec není jasné, odkud vedl do krypty vchod, a jestli vůbec. Indicie také směřují k jakési měšťanské rodině, která měla asi dost peněz a nebo vliv na to, aby si opatřila v kostele hrobku. Tohle je ale záležitost bádání odborníků. Ti se nyní pokusí dopátrat se v písemnostech, o jakou rodinu se mohlo jednat. „Je taky podivné, jak byly rakve prosté. V době baroka bývaly barevné, ale tady po tom není ani památky,“ říká Vladislav Burian.

Kosti nad kryptou jsou nejspíš kdysi shromážděnými ostatky ze hřbitova, který ke kostelu patřil. – Opět ten průsečík staletími!

Nešťastný požár

Pohled mi sjede na poněkud příliš opracovaný kámen mezi hromadou vykopaných sutin. Dozvídám se, že to je nejspíš část žebra klenby, které je pozůstatkem doby, kdy se kostel rozpadal po požáru.

Instinktivně zvednu zrak vzhůru k převysokému stropu. „Ten ale býval před požárem ještě o patro vyšší. Ale po něm nebylo na střechy, takže se část klenby zřítila. Tehdy tu prý býval sklad slámy. Když ji pak opravili, byla už ale klenba nižší,“ vysvětluje mi Vladimír Krninský. Podobně prý ubylo patro i městské věži.

Oprava krypty

Přicházejí dělníci, kteří mají znovu vyzdít vnitřek i klenbu krypty.
Mezi tím však někteří ještě pomohou probrat vykopaný materiál, protože se v něm může ukrývat celá řada zajímavých předmětů, které byly zemřelým dány do rakve. Několik křížků, medailonků a růženců již leží stranou. Postupně se nacházejí čelenky, knoflíky, další ozdoby, ale i zbytky textilií. Vladislav Burian nálezy datuje do 17. století. Ty teď putují k odbornému konzervování. Ptám se, co se bude dít s nalezenými ostatky. Podle slov archeologa budou uloženy do nové rakve a vráceny zpět do krypty, zachované díly starých rakví tam budou uloženy rovněž.
Naposledy se rozhlížím po prostoru a odcházím, abych stavebníkům nepřekážela . . .