„Zabývá se jimi skupina pro pojmenovávání ulic a veřejných prostranství. V současné době sestává ze sedmi členů,“ říká Jiří Olšar, vedoucí odboru vnitřní správy na městském úřadu v Hradci. Skupina navrhne nový název, který pak schvalují městští zastupitelé. Mezi nejčerstvější jména nových ulic a míst patří ulice Na Lukách (ulice na Radouňce, pojmenovaná v roce 2013), U Panelárny (2014) a Pohodnice (lokalita za Rudolfovem a Lišným Dvorem, 2016). V roce 2015 získaly nové názvy také stávající zastávky MHD: U Cihelny, Sídliště Otín, Ke Kanclovu, Průmyslová a Jarošovská.

Jak si na Jindřichohradecku stojí názvy ulic, náměstí a parků, které jsou napříč republikou nejčastěji používaná? 

Nejradši v okrese máme Miroslava Tyrše, národního obrozence, který se podílel na založení organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách. Pojmenovali jsme po něm celkem 10 míst.

O druhé místo se s devíti názvy dělí Jan Amos Komenský, jeden z největších českých filozofů, a reformátor a kazatel mistr Jan Hus.

Po osmi místních názvech si na Jindřichohradecku připisují spisovatel Alois Jirásek, zakladatel moderního českého dějepisectví František Palacký a husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.

Pokud pomineme jména historických osobností, další nejčastěji používané názvy ulic jsou Zahradní, Krátká a Nádražní. Zahradních máme na Jindřichohradecku rovnou osm, Nádražních sedm a Krátké tři. V celém Jihočeském kraji pak máme 55 Zahradních ulic.