Radní nyní schválili návrh seznamu objektů, které se o finance ucházejí, a předloží je k projednání také zastupitelům. Mezi žadatele se letos rozdělí více než pět milionů korun, přičemž samotné město Třeboň by chtělo získat dotaci na opravu šesti objektů.

Podle informací místostarosty Zdeňka Mráze by díky tomu mělo dojít například k opravě Novohradské či Jindřichohradecké brány nebo střechy nad restaurací Beseda. V případě Novohradské brány by se mělo jednat o opravu omítek, sgrafit, kamenných prvků a také o napojení dešťových svodů do kanalizace. Na Jindřichohradecké bráně je v plánu oprava fasády a komínů a výměna klempířských prvků.

„Žádosti máme také od dvou fyzických osob, které by případnou dotaci využily na obnovu fasád domů na Masarykově a Žižkově náměstí," dodal s tím, že všechny objekty jsou zapsány v seznamu kulturních památek.