Zastupitelé koupi dosud zatím nikdy neodsouhlasili.

Nyní však odboráři zastupitelům předložili nabídku na odprodej části budovy, tedy kina, loutkárny, prostor, kde sídlí Česká pošta, bývalé knihovny a ostatních místností zhruba za 1,5 milionu korun. Další část objektu, společenský sál, by současný majitel nabídl provozovateli diskotéky a vinárnu také jejímu provozovateli.

V případě nezájmu radnice by byl kulturní dům nabídnut vietnamským podnikatelům, kteří o něj projevili zájem. Starosta městyse Jiří Hájek vyjádřil obavu z této budoucnosti, a proto navrhoval souhlasit s předloženou nabídkou. „Byl bych nerad, aby se začala psát taková historie Chlumu,“ uvedl na jednání.

Jednání se zúčastnili i zástupci odborů. „Máme také zájem na tom, aby kulturní dům odkoupil městys,“ sdělila na zasedání předsedkyně organizace Věra Mikyšková. Někteří zastupitelé ale vyjádřili názor, že pokud se bude kupovat kulturní dům, potom celý a nikoliv pouze část.

Zastupitelé tedy nakonec schválili koupi celého objektu. Protože cenová nabídka 3 miliony korun na celý dům nebyla v programu jednání a nejsou prověřeny všechny podmínky této koupě, bude se o domě znovu hlasovat na dalším jednání 13. prosince. „Budou zjištěny všechny podmínky prodeje, a prozkoumány nájemní smlouvy jednotlivých provozovatelů i všechny závazky spojené s domem,“ zakončil starosta Jiří Hájek.