Jak vysvětlila koordinátorka projektu Marcela Chvátalová, původně byly městu navrženy čtyři studie rekonstrukce, z nichž stavební komise vybrala z pohledu provozního – dispozičního, ale i z hlediska architektonického řešení, tu nejvýhodnější. Tu v rámci první části kulatého stolu detailně představil její zhotovitel Milan Špulák, který je mimo jiné autorem rekonstrukce přístavby budovy jindřichohradeckého sídla elektrárenské společnosti či sportovní haly a bazénu.

Kulatý stůl moderoval dačický starosta Karel Macků, který na adresu navržené studie uvedl, že rekonstrukcí dojde k celkové modernizaci vnitřních prostor se zachováním historických prvků a k celkovému navýšení kapacity. „Je počítáno také s rozšířením prostor přístavbou do dvora, pod kterou je navržené parkování aut v podzemí. Stávající sál bude i v budoucnu využíván na stejném místě. Při zbudování teleskopického hlediště se počítá s kapacitou 330 sedících diváků. Současné přísálí za hledištěm by bylo zrušeno a v jeho místě vestavěno patro, kde vzniknou prostory šaten, skladů a dalšího zázemí. V přízemí přístavby, která bude sloužit jako vstupní hala se schodištěm a bezbariérovým výtahem spojující všechna podlaží, by byl zbudován vstup do šaten a do nově zřízeného minipivovaru. V dalším patře přístavby, které bude v úrovni hlavního sálu, bude předsálí s rozšířeným barem. V původních sklepeních vzniknou prostory pro hudební klub, případně vinárnu či čajovnu," popsal navrhované úpravy Karel Macků.

Vizualizace rekonstrukce MěKS Dačice.

Po seznámení se s koncepcí studie následovala práce ve skupinách, kdy přítomní hodnotili klady a zápory studie a předkládali návrhy na doplnění či její úpravu.

„Účastníci diskuse na studii pozitivně hodnotili zejména bezbariérovost, parkovací úpravu v podzemí, využití sklepních prostorů pro mladé, dále zázemí pro účinkující, vysouvací sedadla, moderní vzhled a patrové rozšíření prostor," naznačila Marcela Chvátalová.
K negativům jednoznačně patřila výše rozpočtu, která činí téměř 97 milionů korun a dále časová náročnost samotné rekonstrukce. Rovněž panuje obava z nedostatečného využití prostor a nízké kapacity parkovacích stání.

„Na podzim letošního roku bude zadána projektová dokumentace k rekonstrukci a přístavbě kulturního střediska. Při jejím zadání samozřejmě zapracujeme navržené podněty z kulatého stolu. Výhledově bude rekonstrukce kulturního střediska realizována nejdříve za dva roky. Protože se bude jednat o velmi finančně náročnou investici, budeme určitě čekat na vhodnou grantovou příležitost," uzavřel starosta.

Režisérka dačického divadelního souboru Tyl Naděje Jahelková svůj život s dačickým divadelním sálem spojila již pět 45 lety a strávila zde nespočet hodin. Rekonstrukci kulturního stánku vítá. „Dačice si zaslouží mít moderní zařízení na úrovni. Když se souborem jezdíme vystupovat, tak jsou i menší města jako třeba Nová Bystřice, kde je to nesrovnatelné. Přitom dačický divadelní sál má báječnou akustiku, kterou si pochvalovali například operní pěvec Eduard Haken , když zde kdysi vystupoval," uvedla.