Z toho byl zisk za květinové vazby 17 500 a za výrobky z chráněné dílny 9000 korun.