Jak zmínil hlavní pořadatel Vladimír Nosek, i přes dílčí opatření v souvislosti s covid-19 byla tato benefiční akce velmi zdařilá. "Podařilo se společným úsilím mladých floristů ze středních odborných učilišť a klientů chráněných dílen organizace Otevřená Okna vydělat 49 626 korun," shrnul.

Tato částka byla věnována na provoz sociálně terapeutických a chráněných dílen této organizace. "Průběh celého dne pak zpříjemnil hudební doprovod Petra Mottla, skupiny Partisax a zpěv Julie Noskové," dodal Vladimír Nosek s tím, že poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh akce.

"Především pak občanům, kteří se přišli podívat a zakoupili si květinu či výrobek chráněných dílen," uzavřel.

Ilustrační foto.
V pondělí začíná oprava ulice Ke Mlýnu v Radouňce