"Velký provoz nás donutil v Doňově vybudovat chodník, kde pohyb občanů bude bezpečnější," zdůvodnil práce starosta Luboš Jirsa. Malou vesnicí totiž projíždí směrem na Jindřichův Hradec přibližně 9000 aut denně. Obec je krátká pouze půl kilometru a řidiči tu nezpomalují.

"Tuto stavbu si vyžádal neustále narůstající provoz s obrovským počtem projíždějících kamionů a stále bezohlednější chování řidičů při průjezdu obcí, zejména nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti pro jízdu v obci," vysvětlil dlouholetý problém. Stavbu doprovází dopravní omezení v podobě částečné uzavírky silnice na straně budovaného chodníku, a to po jednotlivých úsecích. "Omezení je řádně značeno svislým dopravním značením a potrvá do začátku prázdnin," doplnil Luboš Jirsa.

Na výstavbu chodníku navazují další stavební práce na návsi. Zde mají vzniknout chodníky, parkovací stání, opravuje se místní komunikace a mají se rozšířit zelené plochy na návsi.

"Veškeré stavební práce by měly být ukončeny na podzim tohoto roku," upřesnil starosta, který apeluje na řidiče, aby dodržovali nejvyšší povolenou rychlost v obci. Také zdůrazňuje, aby lidé respektovali dopravní značení a neohrožovali bezohledným chováním za volantem firmu, která zde staví ani obyvatele.