Stále více se poradci v kanceláři v budově Globusu v Žižkově ulici věnují problému předlužených domácností. Často tam už dochází k zabavování majetku.

„V pondělí za mnou byla paní, které exekutor zabavil dům v hodnotě 1,5 milionu korun. To vše kvůli dluhu ve výši 100 tisíc korun,“ zmínil Karel Křivánek z jihlavské občanské poradny.

Co lze v takovém případě dělat? Poradci varují: Když přijde do bytu exekutor, je už na rady téměř pozdě. „To není příchod za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté,“ poznamenávají.

„Ten dům bude asi vydražen v dražbě. Výtěžek z prodeje bude po odečtení dlužné částky 100 tisíc korun a po odečtení nákladů na exekuci paní vrácen,“ popsal Karel Křivánek.

Dům ovšem již ženě nikdo nevrátí.