Místní tak musejí dbát zvýšené opatrnosti a navíc si také hledat náhradní parkování. Začala totiž kompletní rekonstrukce komunikace Za Kozlovkou mezi domky s pečovatelskou službou a bytovkami.

Jak vysvětlil starosta Karel Dvořák, důvodem k opravě byl špatný stav stávajícího povrchu.

„Zámková dlažba se již rozpadá a stala se pro chodce nebezpečnou,“ vysvětlil. Dlažbu tak nahradí asfaltový povrch, který doplní zpevněné plochy určené k parkování. Kompletní rekonstrukce ulice vyjde město na 3,8 milionu korun.

Starosta dodal, že celá lokalita bude do budoucna řešena jako obytná zóna. Stavební práce tady potrvají minimálně tři měsíce, nejméně tedy do konce června. Po tuto dobu bude komunikace zcela uzavřena a nebude zde umožněno ani parkování vozidel. „Prosím všechny o maximální opatrnost a ohleduplnost. Na celou dobu rekonstrukce bude nutné si najít náhradní místa pro parkování,“ upozornil starosta.

Navíc souběžně s touto rekonstrukcí byly zahájeny práce také na vybudování příjezdové komunikace k průmyslové zóně. Karel Dvořák zmínil, že i v tomto prostoru je proto potřeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli většímu pohybu stavební techniky. Práce na příjezdu do průmyslové zóny potrvají do září a vyjdou na 7 milionu korun.