V rámci projektu Snižování energetické náročnosti mateřské školy provedou celkové zateplení budov včetně fasády a výměny oken. Dále také změnu vytápění z akumulačních kamen na plynové vytápění s ústředním topením.

Na realizaci tohoto projektu dostala obec Studená dotaci 6, 5 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí. „Už máme vypracovaný harmonogram prací, v pátek 26. března bude škola zavřená a přestěhuje se na první stupeň základní školy. V základní škole bude školka umístěna od pondělí 29. března. Ve čtvrtek 1. dubna dojde k předání stavby,“ informoval starosta Studené Josef Rod.

Protože je dotace ze Státního fondu životního prostředí, realizace oprav může začít. Na opravy Základní školy ve Studené měla však obec slíbené dotace z 5. výzvy regionálního operačního programu, která je nyní pozastavena, protože se prošetřuje.

„Podepsali jsme smlouvy, vzali jsme si úvěr a začali s pracemi. O prázdninách jsme rekonstruovali například už sprchy, které byly v nevyhovujícím stavu, protože jsme dotace měli přislíbeny. Některé práce dokončíme, ale dále musíme počkat, jak se 5. výzva vyřeší a budeme možná nuceni práce zatím zastavit,“ sdělil dále starosta Rod.

Přislíbené dotace byly v částce necelých 10 milionu korun. V základní škole měla vzniknout nová venkovní učebna, zrekonstruovat se měla kromě sociálního zařízení také tělocvična. V celém areálu školy měl být instalován internet. Dále také zařízení na schody pro postižené žáky a třídy měly být vybaveny novým nábytkem.