„Stížnosti občanů prověřovala hygienická služba, která hlukovou studií zjistila překročení o šestnáct decibelů, což je v noci hodně. Stížnost se týkala i nepořádku v okolí, rozbitého skla, vyvráceného značení a hluku až do dopoledne,“ uvedl místostarosta Roman Bílek s tím, že je to poprvé, kdy se sešly stížnosti v jednu dobu a mohlo se tedy podle něj jednat o ojedinělý případ.

„Proto jsme se rozhodli, že na určitou dobu zkrátíme provozní dobu do tří hodin v noci, aby udělal provozovatel nápravu. Vloni byly domluvy totiž zbytečné,“ doplnil Roman Bílek. Radní se také usnesli na tom, že budou pracovníci města kontrolovat vstupenky a odvod poplatků ze vstupného.