Proč ses stal hasičem?
Je to práce, která má smysl a měl jsem vzor v rodině – hasičem byl i můj táta.

Kdo se může stát hasičem?
Když jsem šel k hasičům já, před 15 lety, tak bylo podmínkou mít maturitu, řidičský průkaz C, výborný zdravotní stav, tedy projít kompletním zdravotním vyšetřením, a fyzickou zdatnost, konkrétně vykonat fyzické testy. Dnes uchazeči musí navíc projít náročnými psychickými testy a právě při těchto psychotestech dochází k největší „úmrtnosti“ uchazečů. Hasičský kurz trvá půl roku, potom je uchazeč tři roky ve zkušební lhůtě a na závěr skládá služební zkoušku. Zájem mladých lidí o tuto profesi je velký.

Co říkáš genderologii = ženy – hasičky?
Mezi „mokrými hasiči“ ženy nejsou, ale ve funkcích prevence a nevýjezdových se ženy objevují.

K čemu se volají hasiči , kromě ohně?
K dopravním nehodám, k jejich likvidaci nebo pomáháme Rychlé záchranné službě, třeba při snášení pacientů. Potom jsou to technické zásahy, jako je například otevření bytů nebo pomoc při živelných pohromách. Byli jsme povoláni při povodních do Českého Krumlova a po 11. září 2001 nás volají i k „podezřelým“ balíčkům.

Zažil jsi nějaký kuriózní případ?
Zachraňovali jsme zazděnou kočku v potrubí v teplovodním kanále.

Dochází ke zneužívání čísla 150 (112)?
Dnes není problém zjistit, kdo volá, díky digitalizaci. Dříve to bylo poměrně častým jevem. Hlavně volaly děti. A my si telefonáty ověřujeme zpětným voláním.

O čem se baví hasiči ve službě?
O všem, co přináší život – o rodině, dětech, o vaření … V poslední době probíráme situaci, která nás čeká v novém roce. A taky mluvíme o tom, že při povodních a živelných pohromách jsme nepostradatelní a během pár týdnů poté se dozvídáme, jak se musí snižovat stavy a to, že v roce 2011 nebudou peníze ani na provoz, ani na případné investice.

Můžeš ještě na závěr uvést nějakou „žertovnou“ příhodu?
Před tři čtvrtě rokem byl hlášen výjezd pro osádku vozidla IVECO s tím, že pojede na operační sál chirurgické ambulance v Jindřichově Hradci. Během cesty k zásahu jsme byli informováni, že se jedná o nějaký zákrok na ruce pacienta. Na místě jsme zjistili, že pan doktor nemá potřebné nástroje, protože pacient měl na ukazováčku plechovou čutoru a nemohl prst dostat ven. Náš „operační“ zákrok, tedy pilkou na železo a nůžkami na plech, ho osvobodil.

Profesionální hasič Libor Vondráček předá štafetové otázky Janu Všetečkovi, řediteli jindřichohradeckého územního odboru HZS Jihočeského kraje.