Když prošly pekelnými úkoly, prozradil jim baron, kde andělé jsou. Potom, aby čerti utekli, zazpívaly děti s andělem koledy. Poté se všichni přesunuli do kaple, kde už na ně čekal Mikuláš, který rozdával dětem balíčky a adventní kalendář. Poté dobrovolní hasiči připravili v místní hasičárně pro děti teplý čaj – přeci jenom byla zima.