Jak uvedla projektová manažerka z odboru rozvoje a investic města Blanka Bombalová, bylo pro mokřad vybráno trvale zamokřené místo s málo propustným jílovitým podložím, kde se přirozeně udržuje vysoká hladina spodní vody.

Plánovaný mokřad bude v lázeňském parku fungovat samovolně. Množství vody v něm bude závislé na dešťových srážkách a hladině spodní vody. „Kolísání stavu vody v průběhu roku je přirozené a velmi žádoucí pro jeho správné fungování,“ vysvětlila Blanka Bombalová. Podle jejích dalších slov bude nad hlavním mokřadem umístěn ještě jeden menší, který poslouží k zdržení dešťových vod a k jejich dočištění od pevných nečistot před nátokem do hlavní nádrže.

Plocha hladiny hlavního mokřadu by se měla pohybovat kolem 800 čtverečních metrů. Menší retenční mokřad by měl zabrat dalších zhruba 150 metrů čtverečních. Hloubka nádrží bude dosahovat maximálně 1,5 metru. K jezírkům povede štěrková cesta s příslušnou informační tabulí.

„Druhou část projektu tvoří revitalizace nevhodně zmeliorovaného vodního toku, který ústí do rybníka Svět,“ popsala další úpravy parku pracovnice úřadu. Vodní koryto se v současnosti skládá pouze z přímých úseků. To zrychluje odtok vody do rybníka a zároveň se tím snižuje přirozená schopnost území ji zadržet. Úprava toku v délce 615 metrů bude završena vyhloubením dvou průtočných a jedné neprůtočné tůně.

Ze stoky budou rovněž odstraněny stávající betonové žlabovky. Následovat bude její rozvlnění oboustrannými meandry, které jí navrátí čistě přírodní charakter.

„Realizací projektu dojde ke zvýšení zásoby vody v krajině, ke zlepšení mikroklimatu a také ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlinných i živočišných společenstev,“ vyzdvihla přínos terénních úprav Blanka Bombalová z třeboňského úřadu. Město získalo téměř 3,3 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí, které by měly pokrýt veškeré uznatelné náklady. Teď zbývá jen vysoutěžit vhodného zhotovitele prací.

Funkce mokřadu:

Jedná se o stále nebo jen po část roku zatopené území, které tvoří přechod mezi suchozemskými a vodními ekosystémy.

Slouží jako zásobárna vody.

V případě deště v sobě zadržuje další vodu.

Žijí v něm živočichové a rostliny.