Původně město plánovalo renovaci jen poloviny lázeňských pokojů. Nezbytné osmiměsíční přerušení provozu lázní však přimělo zastupitele ke zvýšení investice na celkových 172 milionů korun a rekonstrukci všech pokojů najednou.

„Doma v bytě bychom také rekonstruovali najednou,“ řekl zastupitel Zdeněk Mráz za ČSSD. Jako jeden z mála hlasoval i pro realizaci expozice animovaných filmů. „Vzhledem k tradici festivalu Anifilm v Třeboni by podle mě šlo financování Domu animace rozložit do několika let,“ domnívá se.

Třeboňský starosta Jan Váňa naopak považuje Dům animace za sporný. Konkrétně jeho předfinancování ve výši téměř 90 milionů korun a následný provoz po dobu pěti let s předem neznámou finanční ztrátou. „Podstatně menší expozice v Dome Štěpánka Netolického městu ročně prodělá 1,6 milionu korun,“ vypočetl. „Myslím si, že jednání zastupitelů dopadlo pro třeboňáky dobře. Lázně jsou náš významný majetek,“ dodal.