Změny v lázeňské péči, které vešly v platnost 1. října, se týkají také Městských slatinných lázní Třeboň. Jakým způsobem se nový indikační systém projeví a do jaké míry negativní bude jeho dopad, bude jasné nejdříve začátkem příštího roku.„Do prosince budou lázně plné, ještě se dočerpává péče podle starého systému, takže až v lednu začnou přicházet klienti na základě nového. Teprve poté bude možné začít dělat nějaké závěry," uvedl starosta Třeboně a zároveň předseda Sdružení lázeňských míst v ČR Jiří Houdek.

Již nyní je ale jasné, že pokud mají lázně obstát i v budoucnu, budou se muset více orientovat na samoplátce. Dosud bylo rozdělení klientely rovnoměrné, samoplátci tvořili polovinu lázeňských hostů, nicméně v případě pojišťoven se však jednalo o 75 procent ošetřovacích dnů, tedy tržeb.

„Chceme a zároveň musíme čelit tlaku, který je na nás tímto vyvíjen, a proto bude nutné investovat. V našem případě do Bertiných lázní, které se zásadnějších oprav dočkaly naposled v roce 1996," řekl generální ředitel třeboňských lázní Jiří Kolban.

Negativní dopad bude mít tato situace i na ostatní subjekty ve městě. „K ubytování lázně využívají i kapacity smluvních soukromých objektů, pokud ale dojde k omezení péče, privátní kapacity nebudou již tolik využívané," uvedl příklad starosta.

Hrubé odhady přitom počítají s propadem pojištěnecké klientely až o 40 procent.

Petra Jouzová