Tarifní mzdy se však zvedly jen ve fakultních nemocnicích přímo řízených ministerstvem, nikoliv už v krajských a okresních špitálech.

Podle předsedy Lékařského odborového klubu v Jindřichově Hradci a primáře operačních sálů jindřichohradecké nemocnice Michala Cihly navrhlo nyní ministerstvo další postup.

„Úhradová vyhláška schválená pro letošní rok s navýšením platů lékařů, sester a středního zdravotnického personálu nepočítá. Ministerstvo nyní podniká další kroky. Chce dělat analýzu vybraných okresních a krajských nemocnic a hledat, zda by se peníze nenašly v jejich hospodaření. Pokud se nenajdou, mělo by dojít k revizi úhradové vyhlášky,“ vysvětlil.

Ředitel jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský před časem uvedl, že peníze na zvýšení platů v nemocnici nejsou. „V rámci Jihočeského kraje nedostala žádná z nemocnic od ministerstva prostředky na zvýšení mezd,“ konstatoval. Lékařům a ostatním zdravotníkům tak zatím zůstává pouze loňské navýšení.

Odboráři se ve středu dohodli s ministerstvem zdravotnictví na vzniku odborné pracovní skupiny. Ta určí, jaká data mají nemocnice poskytnout pro analýzu, která má zjišťovat, zda se najdou prostředky na zvýšení platů. Budou v ní zástupci odborů, krajů, zaměstnavatelů, zdravotních pojišťoven a ministerstva. Pracovní skupina vznikla hlavně z toho důvodu, že většina nemocnic odmítla dát ministerstvu údaje, o které žádalo dopisem.