U zrodu nové LSPP stál známý třeboňský pediatr a profesor Jihočeské lékařské fakulty prof. MUDr. Miloš Velemínský Csc., který je stále ředitelem společnosti. Otevření lékařské pohotovosti předcházela mnohá jednání s tehdejšími zastupiteli města a vedením Jihočeského kraje a také nutnost zajištění dostatečných finančních prostředků pro provoz ordinace.

Z původní ordinace na Seifertově ulici, kde působila LSPP jeden rok, se po rekonstrukci budovy nového Městského úřadu na Palackého náměstí v Třeboni přestěhovala do upravených a především bezbariérových prostor v přízemí budovy, ve které sídlí dodnes.

Provoz lékařské služby v současné době zajišťuje 16 lékařů a 6 zdravotních sester. O chod celé ordinace se stará vedoucí sestra Denisa Nováková, která působí v LSPP od samého začátku a mimo jiné vede i podrobné statistiky činností naší ordinace. Desetiletá existence lékařské služby je poměrně dlouhá doba a bilancování je tady nasnadě: LSPP za toto období ošetřila úctyhodných 21 847 pacientů, kterých každým rokem přibývá. Pacienti sem přichází nejen z řad místních a přespolních obyvatel, ale pomoc vyhledá také mnoho lázeňských hostů a turistů.

Lékařská služba se však ve své činnosti neomezuje jen na ošetřování pacientů, ale aktivně se zapojuje do různých programů se zdravotní tématikou. Mezi projekty vypsané Ministerstvem zdravotnictví, do kterých se LSPP Třeboň zapojila, patřily: ,,Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ na téma ,,První pomoc jako prevence vzniku zdravotního postižení“(rok 2012) a ,,Systémová prevence dětských úrazů spojených s vodou“(rok 2016) zaměřený na prevenci utonutí a zranění dětí související s vodou. Další aktivitou LSPP je projekt ,,Výzkum první pomoci v třeboňské komunitě“. LSPP je také od roku 2012 zapojena do programu Bezpečná komunita Třeboň.

Dalším úkolem, který na sebe LSPP vzala, je přednášková činnost. Od roku 2012 uspořádala desítky odborných a názorných přednášek s tématem poskytnutí předlékařské první pomoci, které vyslechlo již 4619 posluchačů z řad školáků, studentů, pedagogů či zaměstnanců firem v našem regionu. LSPP tak významně přispívá k obohacení zdravotního povědomí občanů.

Za to, že LSPP je v Třeboni již neodmyslitelnou součástí nadstandardních zdravotnických služeb je potřeba poděkovat Jihočeskému kraji, Městu Třeboň a jeho spádovým obcím a také všem sponzorům, kteří každým rokem svými finančními příspěvky pomáhají udržovat existenci naší ordinace. Čtenáře bychom také chtěli na závěr ujistit, že veškerý zisk z poskytovaných služeb je vložen zpět do hlavní, obecně prospěšné činnosti LSPP a naší snahou je neustálé zlepšování v oblasti zdravotnické či preventivní péče o své pacienty.

Správní rada LSPP Třeboň