Podle starosty Karla Macků se jedná o naučný úsek o celkové délce zhruba jednoho kilometru. Trasa bude mít celkem osm zastavení, která budou tematicky zaměřená na lesní hospodářství, faunu a floru místního lesa. „Kázek, který je příjemnou vycházkovou lokalitou na okraji Dačic, tak bude obohacen o výukové prvky jako jsou naučné a interaktivní tabule, které zpestří výuku lesní pedagogiky a také obohatí procházky občanů,“ vyzdvihl starosta.

Celkové náklady na vytvoření naučné stezky jsou 347270 korun. Městu se na projekt podařilo získat dotaci z Programu rozvoje venkova. Jak starosta informoval, poskytnutá dotace na realizaci této akce činí sto procent celkových výdajů. Samotné zpracování a vytvoření stezky zajišťuje vítězný účastník veřejné zakázky Adam Kout.

Děti bude po stezce provádět hajný Kázek a poučí je o všem, co se v lese děje. Na tabulích budou například spojovat zvířátka s jejich oblíbeným druhem potravy. Připravena bude také mobilní aplikace.