„Přečíslováním parcel došlo v minulosti k tomu, že byly pozemky omylem zapsány na Lesy České republiky, lesní správu Hluboká nad Vltavou. Dlouhodobější jednání konečně pokročily a nyní budou pozemky převedeny zpět na město Třeboň a bude je spravovat společnost Třeboňské lesy a rybníky,“ vysvětlil místostarosta