„Přihlásil se pouze jeden člověk. Ostatní kurzy v rámci Letní školy pro veřejnost 2009 jsme však naplnili a myslím, že měly velký úspěch a lidé byli nadšeni,“ uvedl proděkan pro vnější vztahy Oldřich Syrovátka.

Nabídka

Oproti minulým rokům škola rozšířila okruh oborů, ale i časový rozsah, který je rozložen po celé dva prázdninové měsíce.
„Kurzy Letní školy jsou určené prvotně pro seniory. Na základě jejich zájmu je pak doplňujeme také o další zájemce,“ upřesnil Syrovátka. Senioři tak mohou být v kontaktu s mladšími lidmi a není výjimkou, že spolupracují třeba s dvanáctiletými žáky.

To potvrdil také třináctiletý Lukáš Korbel z Jindřichova Hradce, který se spolu s o dost staršími spolužáky zapsal do kurzu tvorby webových stránek.

„Z letošní nabídky deseti okruhů měly největší úspěch Kurz podvojného účetnictví, všeobecně kurzy zaměřené na práci s počítačem a perlička, kterou jsme připravili pro zájemce o umění, Malba v plenéru čili krajinomalba,“ vypočítal proděkan.
Posledním kurz, na který se lidé mohou přihlásit, je Řízení lidských zdrojů a začíná 16. srpna.

Centrum vzdělání

„I přes zvýšený zájem, který jsme zaznamenali v letošním roce si myslím, že význam vysoké školy pro Jindřichův Hradec ještě není úplně doceněn. Lidé si na školu stále zvykají a nedokáží ji pro svoje individuální vzdělávání plně využít. Přitom osvědčení z Vysoké školy ekonomické, které všichni úspěšní absolventi kurzů či jiného typu výuky obdrží, má určitě velkou váhu a lidé jej mohou využít třeba při hledání nového zaměstnání,“ řekl na závěr Syrovátka a dodal, že Letní školou pro veřejnost aktivity Fakulty managementu v oblasti individuálního vzdělávání rozhodně nekončí.

Letos fakulta získala akreditaci od ministerstva školství a od nového roku začne vzdělávat pedagogy s důrazem na jazyky a mediální výchovu.

Již teď se připravují kurzy pro zimní semestr a zájemci mohou využít také možnosti individuálního studia jednotlivých předmětů, které se na škole vyučují.