Do tábora se přihlašuje na doporučení lékaře. „Letošní rok se nám vydařil, dětem zdejší prostředí velmi svědčí, každý den jsme pořádali celotáborové hry, počasí nám přálo a měli jsme i výbornou kuchyni,“ informovala vedoucí tábora a ředitelka oblastního spolku ČČK Zdeňka Hanzalová o radovánkách, které dětem včera skončily.

(rap)