Radní schválili uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice, a to na provedení stavebních úprav a souvisejících činností při revitalizaci dvoru bytových domů 209/V a 211/V v ulici Boženy Němcové.

Opravy vyjdou na 766 024 korun bez daně. Práce mají začít už 1. dubna a skončit nejpozději do konce července.

„V rámci této revitalizace dojde k novému rozčlenění zelených a zpevněných ploch, zřízení odstavných stání, výstavbě přístupových chodníků, zřízení osvětlení a dále bude provedeno kácení a výsadba zeleně. Součástí stavby bude také dodávka a montáž herních prvků pro děti a mobiliáře – pískoviště, houpadla na pružině, otočné lavičky s opěradlem a dřevěných laviček,“ popsal starosta Karel Macků.

Cílem této revitalizace je zajistit řádné využití a zlepšení celkového stavu a vzhledu veřejného prostranství, které se nachází u těchto bytových domů.