Dluhy za poplatky jdou v některých městech do milionů korun.
„Místní poplatek za komunální odpad činí 500 korun. K poslednímu prosinci loňského roku bylo evidováno 1630 dlužníků, jejich dluh dosáhl výše přes 2,3 miliony korun,“ sdělila vedoucí finančního odboru jindřichohradeckého městského úřadu Zdeňka Klímová.

Pokud dlužník nezaplatí místní poplatek za komunální odpad řádně a včas, je mu zaslána exekuční výzva, ve které je označen náhradní termín splnění povinnosti. Pokud nezaplatí ani v tomto termínu, přistupuje město k vydání exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky na účtech vedených u bank a na srážku ze mzdy, závislé činnosti nebo náhrady za pracovní příjem.

„V případě vydání exekučního příkazu je dlužník povinen zaplatit vedle pohledávky také exekuční náklady, které činí dvě procenta vymáhaného nedoplatku, nejméně však 200 korun,“ dodala Klímová.
V Dačicích jsou občané při placení poplatků svědomitější, protože dlužná částka je podle informací městského úřadu u 174 plátců ke 4. září letošního roku přes 270 tisíc korun. „Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 480 korun za jednoho poplatníka na kalendářní rok 2009. Poplatek byl však splatný jednorázově do 30. dubna,“ upřesnila vedoucí finančního oddělení města Dačice Lea Andrejsová.

Podle informací referentky finančního odboru třeboňského městského úřadu Sylvie Kuklové končí splatnost poplatků 30. září a jeho výše je rovněž 500 korun. Dlužná částka činí přes 900 tisíc. V některých obcích na komunální odpad občanům přispívají. „My platíme běžně 500 korun a děti mají s příspěvkem obce poplatek za 450 korun. S dlužníky je to těžké, jsou lidé, kteří na poplatky nemají,“ míní Dagmar Vobořilová ze Záhoří.

Renata Pávková