Lidé budou mít šanci se k sociálním službám vyjádřit až do poloviny září.

„Dobu na vyplnění ankety jsme nechali takto delší proto, že projekt vychází na prázdniny," vysvětlila starostka TřeboněTerezie Jenisová.

Město si od dotazníku slibuje především lepší informovanost o tom, co obyvatele v regionu v sociální oblasti zajímá, ale i trápí. „Smyslem je zjistit názory občanů na sociální služby, tedy jak jsou s nimi spokojeni, co by uvítali nového, co využívají a co ne," vyjmenovala projektová manažerkaAlena Zárubová.

Zajímat se ale anketa bude i o důvody, proč sociální služby lidé nevyužívají. „Jestli je to třeba kvůli ceně nebo špatné dostupnosti," nadnesla.

Podle starostky Terezie Jenisové by jedním ze zmiňovaných návrhů mohl být tip na zřízení takzvané odlehčovací služby. „Lidé, kteří mají doma někoho dlouhodobě nemocného, o koho se starají, ale chtějí si například na chvíli odpočinout nebo jet na dovolenou, by takovou možnost jistě uvítali," míní. Další návrhem by mohlo být i vytvoření služeb pro týrané ženy a oběti domácího násilí.

Na základě výsledků ankety pak vznikne nový komunitní plán sociálních služeb na Třeboňsku. „Zajímat se budeme také o to, jaké životní situace se aktuálně lidí nejvíce dotýkají, například ztráta zaměstnání, alkoholismus. Podle toho pak budeme plán zpracovávat," doplnila Alena Zárubová.

Anketní lístky by město chtělo dát k dispozici obyvatelům všech obcí, které spadají pod Třeboň jako obec s rozšířenou působností. Zároveň by tam měla být umístěna i schránka, kam budou moci svá vyjádření vhazovat.

Petra Jouzová